Image module

ISMA di bawah projek Membangun Umat Beragenda telah merancanakan program-program yang bertujuan untuk menyampaikan mesej Islam secara umum kepada masyarakat melalui pelbagai agensi. ISMA juga mahu mendidik dan membimbing masyarakat atas nilai Islam yang menyeluruh dan komprehensif melalui program-program berkala anjuran ISMA sebagai cadangan penyelesaian kepada permasalahan ummah yang dihadapi sekarang dan menyedarkan umat agar mempunyai agenda sendiri iaitu agenda Islam.

“Membangun Umat Beragenda”

Image
Dakwah &
Pendidikan
Image
Rekreasi &
Kesihatan
Image
Seni &
Kebudayaan
Image
Khidmat
Masyarakat