Image module

Borang Sumbangan

Isma Kuala Lumpur merancang program-program kemasyarakatan sepanjang tahun dan memerlukan sumbangan dalam bentuk dana dan tenaga yang banyak. Kami mengharapkan sumbangan orang ramai dalam usaha kami melaksanakan program-program ini. Untuk melalukan sumbangan secara atas talian (online), silap pilih amaun yang ingin disumbangkan dibawah dan sila klik “Beri Sumbangan” untuk arahan selanjutnya. Terima kasih kerana mengunjungi laman Isma Kuala Lumpur.

RM
Personal Info

Donation Total: RM20.00