Image
Sumbangan
Setiap program yang berskala besar memerlukan dana yang besar dalam menjayakannya. Dengan sokongan dan bantuan kewangan yang mengcukupi, pasti program dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.
Beri Sumbangan
Image
Sukarelawan
Program-program ISMA yang dirancang sepanjang tahun menuntut tenaga kerja yang ramai untuk dilaksanakan. Deangan adanya kumpulan sukarelawan, program-program dapat dilaksanakan dengan lancar.
Sertai Sukarelawan
Image
Kerjasama
Melalui pelbagai agensi, kami sangat terbuka untuk menerima kerjasama daripada pelbagai pihak terutama dari sudut kerjama penganjuran program-program yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.
Hubungi Kami